مجموعه آموزشی خانه هوشمند با پروتکل KNX (مدل چمدانی)

ریال604,000,000

مجموعه آموزشی خانه هوشمند با پروتکل KNX و برنامه ریزی با نرم افزار ETS

مناسب برای آموزش سرفصل های دروس دانشگاه و هنرستان ها.

enemad-logo