مجموعه آموزشی خانه هوشمند بر پایه KNX مقدماتی

ریال1,235,000,000

مجموعه آموزشی خانه هوشمند بر مبنای پروتکل KNX

استفاده از سنسورها و اکچیتورهای کاربردی در خانه های هوشمند

دستورالعمل و راهنمای انجام کلیه آزمایش ها به صورت مرحله به مرحله و تصویری

ویدیو آموزشی کلیه آزمابش های انجام شده

enemad-logo