ماژول PID،تایمر و شمارنده

تومان1

ماژول کنترل کننده PID با خروجی SSR  به همراه تایمر و شمارنده با خروجی قابل تنظیم