ماژول سنسور

تومان1

ماژول آموزشی سنسور دارای سنسورهای PT100، نوری، خازنی و القایی به همراه کلید های START ، STOP و سویچ