موتور ۳ فاز به همراه سنسور القایی و انکدر

تومان1

موتور القایی سه فاز به همراه سنسور القایی و انکدر