ماژول PLC دلتا

تومان1

ماژول PLC دلتا با ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال و ورودی سنسور دمای PT100