واسط سخت افزاری OPC SERVER

به منظور سازگاری کلیه PLC ها سخت افزار واسط MAHAN_AOPSYS_100 طراحی و ارایه گردیده است.این سخت افزار به عنوان یک OPC SERVER عمل کرده و نرم افزار FACTORY I/O می توان به عنوان یک OPC CLIENT به این سخت افزار متصل شده و داده های محیط واقعی را از PLC گرفته و یا فرمانهایی را به آن ارسال نماید.
با استفاده از این واسط دانشجویان می توانند کلیه ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال LOGO V6 را در نرم افزار FACTORY I/O فراخوانی نمایند
قیمت:تماس بگیرید