ماژول درایو دلتا به همراه موتور و انکودر

تومان1

مجموعه آموزشی درایو موتور القایی دلتا به همراه موتور و سنسور القایی و انکودر نصب شده روی شفت موتور