ماژول نمایشگر (HMI) زیمنس

تومان1

ماژول HMI زیمنس مجهز به شبکه Profinet