ماژول کنترلر PID دما و رطوبت با شبکه RS485

ریال10

ماژول آموزشی کنترلر PID با خروجی SSR و ماژول های اندازه گیری دما و رطوبت با قابلیت اتصال به شبکه مدباس (RS485)

enemad-logo