مجموعه آموزشی ماژولار اتوماسیون صنعتی ریلی

تومان1

این مجموعه آموزشی به صورت ماژولار طراحی گردیده است.ماژول ها با توجه به نیاز می توانند داخل ریل قرار داده شده و آزمایشات مختلف را رو آنها اجرا نمود.

ماژول های آموزشی که در این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته اند ،مانند PLC ،HMI ،درایو موتور،سرو موتور و…همگی جزو ماژول هایی هستند که در کاربردهای صنعتی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

از طرفی همه ماژول ها قابلیت ارتباط با شبکه های صنعتی را دارا بوده و بنابراین می توان یک فرایند صنعتی را به سادگی با ترکیب کردن ماژول ها پیاده سازی نمود