ولتمتر دقیق DC پنلی 96*96

ریال26,300,000

DPM 96*96 یک ولتمتر 4.5 رقمی با قابلیت نصب روی تابلو می باشد.این دستگاه قابلیت اندازه گیری ولتاژ DC (مستقیم) در محدوده 0 تا 20 ولت با دقت بالا را دارا می باشد. دقت این ولتمتر 1 درصد مقدار نهایی (Full Scale) می باشد و در تجهیزات و تابلوهایی که نیاز به اندازه گیری ولتاژ با دقت بالا باشد، می توان از این ولتمتر استفاده نمود.

enemad-logo