بایگانی برچسب: چشمک زن با آردوینو

قسمت 7-اولین پروژه با آردوینو:چشمک زن

ایجاد اولین پروژه (چشمک زن) در  بیشتر آموزش های مربوط به میکروکنترلرها ،اولین پروژه ای که برای آشنایی با محیط نرم افزار و چگونگی برنامه ریزی میکروکنترلر انجام می شود، یک پروژه ساده با نام چشمک زن یا Blink می باشد.دی این آموزش نیز ما این رول را برای برد آردوینو UNO دنبال می کنیم.به […]

enemad-logo