بایگانی برچسب: بردهای پوشیدنی

قسمت 5-خانواده بردهای آردوینو (اینترنت اشیا و پوشیدنی)

بردهای اینترنت اشیا (IOT) اینترنت اشیا به ‌مجموعه ای از قطعات کامپیوتری، اشیا و حتی انسان‌های مرتبط با یکدیگر گفته می‌شود که ‌هر کدام از آنها دارای یک شناسه[2] منحصر به ‌فرد می‌باشند و بدون نیاز به ‌دخالت انسان، این اشیا قادر خواهند بود تا از طریق شبکه ‌اینترنت به ‌ارتباط با یکدیگر بپردازند. در […]

enemad-logo