آمپرمتر دیجیتال 4.5 رقمی پنلی DPM96*96 Ziegler

ریال27,200,000

آمپرمتر پننلی 96*96 زیگلر ،چهار و نیم رقمی با ورودی شنت 0 تا 75 میلی ولت و 0 تا 150 میلی ولت،دارای ورودی های Zero و Span برای کالیبره نمایش جریان

enemad-logo