در حال نمایش 7 نتیجه

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول PLC S7-1200

ریال340,000,000

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول PLC LOGO!V8 دارای ورودی آنالوگ و نمایشگر LCD

ریال188,000,000

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول پیشرفته سنسور و فعال ساز

ریال210,000,000

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول پیشرفته PLC S7-1200 مجهز به شبکه های صنعتی

ریال992,000,000

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول PLC LOGO!V8 پیشرفته

ریال250,000,000

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول تغذیه با ۴خروجی آنالوگ

ریال85,000,000

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول تغذیه با دو خروجی آنالوگ

ریال75,000,000
enemad-logo