نمایش دادن همه 7 نتیجه

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول PLC S7-1200

تومان26,500,000

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول PLC LOGO!V8 دارای ورودی آنالوگ و نمایشگر LCD

تومان14,500,000

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول پیشرفته سنسور و فعال ساز

تومان12,500,000

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول پیشرفته PLC S7-1200 مجهز به شبکه های صنعتی

تومان62,000,000

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول PLC LOGO!V8 پیشرفته

تومان16,750,000

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول تغذیه با ۴خروجی آنالوگ

تومان5,700,000

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول تغذیه با دو خروجی آنالوگ

تومان4,700,000