نمایش دادن همه 7 نتیجه

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول PLC S7-1200

تومان1

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول PLC LOGO!V8 دارای ورودی آنالوگ و نمایشگر LCD

تومان1

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول پیشرفته سنسور و فعال ساز

تومان1

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول پیشرفته PLC S7-1200 مجهز به شبکه های صنعتی

تومان1

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول PLC LOGO!V8 پیشرفته

تومان1

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول تغذیه با ۴خروجی آنالوگ

تومان1

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول تغذیه با دو خروجی آنالوگ

تومان1