نمایش دادن همه 7 نتیجه

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول تبدیل حرکت دورانی به خطی سرو موتور

تومان1

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول PLC دلتا

تومان1

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول نمایشگر (HMI) دلتا

تومان1

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول درایو دلتا به همراه موتور و انکودر

تومان1

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول اینورتر دلتا

تومان1

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول تغذیه با ۴خروجی آنالوگ

تومان1

مجموعه های آموزشی PLC و اتوماسیون صنعتی

ماژول تغذیه با دو خروجی آنالوگ

تومان1