دستگاه تست نشتی درب و‌ جلد باتری HVLT

High Voltage Leakage Tester

از آنجا که در باتری های سرب اسیدی مانند باتری خودرویی یا ساکن نبود ایزولاسیون بین درب و جلد باتری و همچنین وجود منافذ ریز در محفظه باتری باعث ایجاد نشتی اسید و بخار اسید به بیرون می شود ،همین دلیل باعث خشک شدن صفحات باتری و کوتاه شدن عمر و خرابی آن می شود.

برای تشخیص این نشتی های میکرومتری که قابل مشاهده نیست از دستگاه تشت نشتی ولتاژ بالا استفاده می شود.

محدوده ولتاژ کاری این دستگاه بین صفر تا ۱۰ کیلوولت ac و جریان قابل تنظیم صفر تا ۲۰ میلی آمپر می باشد. دقت بسیار بالای دستگاه ریزترین نشتی ها و منافذ اسید را از کف و چهارچوب و اتصالات جلد و درب باتری شناسایی کرده و از تولید باتری معیوب جلوگیری می کند.