آموزش

در این بخش سعی داریم آموزش های مرتبط با نرم افزار Factory_ IO ، برد های آردوینو (Arduino) ،میکروکنترلرهای AVR،بردهای Raspberry Pi و مفاهیم مربوط به اینترنت اشیا (IOT ) را ارایه دهیم.

میکروکنترلر های AVR
برد رزبری پای(Raspberry Pi)
بردهای آردوینو(Arduino)
آموزش نرم افزار Factory IO