معرفی نرم افزار FACTORY I/OFACTORY I/O یک نرم افزار سه بعدی شبیه سازی کارخانه برای آموزش تکنولوژی های اتوماسیون می‌باشد
ادامه...
شروع با Factory I/O در این قسمت مفاهیم اولیه نرم افزار شامل کار با دور بین ها ،ایجاد و ویرایش
ادامه...
بازکردن یک سناریو برای باز کردن یک سناریو از منوی (CONTROL+O)FILE گزینه OPENرا انتخاب کرده وسپس سناریو مد نظر را
ادامه...
کنترل دستی یک سناریو قبل از اینکه یک سناریو را از طریق یک کنترل کننده خارجی مانند (PLC ) کنترل
ادامه...
واسط کاربری در صورتی که اولین بار است که با نرم افزارFACTORY I/O  کار می‌‌کنید ،مطالعه مقدمه ای در مورد
ادامه...
گزینه های نرم افزار برگه General نام گزینه توضیحات Look sensitivity حساسیت دوربین ها را تنظیم می‌‌کند .مقدار بالاتر سبب
ادامه...
راهبری دوربین ها عناصر کلیدی در نرم افزار FACTORY I/O می‌باشد .تقریبا در تمام کارهایی که در نرم افزار انجام
ادامه...
ویرایش و اجرا FACTORY I/O  در دوحالت کاری مختلف کار می‌کند،حالت ویرایش (Edit) وحالت اجرا (Run) .در حالت ویرایش ،با
ادامه...
تگ ها (Tags) هر سنسور یا فعال سازی دارای یک یا چندین تگ می‌باشد.در واقع کنترل کننده ها از طریق
ادامه...
اعمال خرابی با Failure Injection نرم افزار FACTORY I/O با اعمال خرابی در سنسورها این امکان را فراهم می‌سازد تا
ادامه...